15 Ocak 2008 Salı

ORUÇ TUTMANIN CAİZ OLMADIĞI GÜNLER

Abdullah b. Mes’ud (r.a.)’dan,
Resulullah (s.a.v.) şu üç günde oruç tutmayı yasakladı.
1- Ramazan hilali görünmeden önce acele ederek
2- Kurban bayramında
3- Ramazan bayramında.
(Mu’cemü’s-Sağir II 437)
* * *
Aişe (r.a.)’dan,
“Resulullah (s.a.v.)’in hiç (Zil-Hicce’nin) on gününde oruç tuttuğunu görmedim.”
(Ebu Davud 2439; Tirmizi no: 756; İbn Mace no: 1729)
* * *

Ebu Said (r.a.)’dan,
“Resulullah (s.a.v.) iki günün orucunu yasakladı; Ramazan bayramının ilk günü ve Kurban bayramı günü.”
(Buhari Savm 66 II 249; Tayalisi no: 242; Ahmed b. Hanbel III 96; Müslim siyam 141; Ebu Davud no: 2417; Tirmizi no: 772; Beyhaki IV 297)
* * *