15 Ocak 2008 Salı

İSLAM YAŞANIRSA CENNET VACİP OLUR

Ebu Said (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Kim Rab (terbiye edici) olarak Allah’ı din (yaşam tarzı) olarak İslam’ı Peygamber (örnek, önder) olarak Muhammed’i kabul edip hoşnut oldum derse, cennet ona vacip olur.”
(Ebu Davud no: 2368)
* * *
CEHENNEMİ HAK EDENLER
Ebu Hureyre (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Muhammed’in nefsi elinde olana yemin ederim ki, Yahudi olsun, Hıristiyan olsun bu ümmetten beni duyup ta getirdiğim kitaba iman etmeden ölen kimse mutlaka cehennemlik olur.”
(Müslim, İman no: 240)
* * *
CENNETİ HAK EDENLER TEVHİDE TESLİM OLANLARDIR
Ebu Musa (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
Beraberimde kavmimden birkaç kişi olduğu halde, Resulullah’ın (s.a.v) yanına geldim.


Şöyle buyurdu: “Ardınızda olanlara müjdeleyin: Kim canı gönülden tam bir sadakat içinde, Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına (söylem ve amelleriyle, yaşantısıyla) şahadet (yani şahitlik) ederse, cennete girer.”
Hemen insanlara bu müjdeyi vermek için, Resulullah (s.a.v)’den izin alıp yanından çıkıp (yürümeye) başladık. Ömer (r.a.)’a rastladık. (durum kendisine haber verilince) bize şöyle dedi: “Haydi Resulullah’a dönüp gidelim.” Nihayet bizi alıp tekrar Resulullah’a (s.a.v) geri götürdü ve şöyle dedi:
“Ey Allah’ın Resulü bu takdirde insanlar buna güvenirler.”
Resulullah (s.a.v) ona cevap vermeden sükût etti.
(Ahmed b. Hanbel, IV, 402)
* * *