15 Ocak 2008 Salı

NAMAZI OLMAYAN BİR DİNDE HAYIR YOKTUR

Osman b. Ebi’l As (r.a)’dan:
Sakif delegesi, Allah’ın Resulüne geldiklerinde kalpleri daha iyi yumuşasın ve etkili olsun diye onları mescidde ağırlardı. Savaş için askere çağrılmamayı, (zekât toplarken) öşür vermemeyi ve namaz kılmamayı şart koştular. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v): “Sizden (belli bir süre) cihad için askere çağrılmasın, öşürde alınmasın; fakat içinde rükû bulunmayan (namazsız) bir dinde hayır yoktur” buyurdu.
(Ebu Davud no: 3026)
* * *