15 Ocak 2008 Salı

İSLAM’IN HİSSELERİ

Aişe (r.a)’dan:
Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Üç şey vardır ki, onların üzerine yemin edebilirim. Allah, İslam’dan hissesi olanla olmayanı bir tutmaz. İslam’ın hisseleri ise üçtür: Namaz, oruç, zekât.
Allah dünyada bir adamı sevmişse, kıyamette de onu sever.
Bir adam bir kavmi severse mutlaka Allah onu o kavimle (beraber) kılar.
Dördüncüsü ise, yemin etsem, günaha girmeyeceğimi umarım: Allah dünyada kusurlarını örttüğü kimsenin mutlaka kıyamette de ayıp ve kusurlarını örter.”
(Ahmed b. Hanbel, V, 145 [lafzı daha uzundur] )
* * *