15 Ocak 2008 Salı

KUR’AN DA HACC İLE İLGİLİ AYETLER:

İnsanlar içinde haccı duyur; gerek yaya, gerek uzak yollardan gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler.Kendileri için bir takım yararlara şahid olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (kurban adarken), Allah’ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atik’i, tavaf etsinler.
(Hacc: 27–29)
* * *
Hani Rabbi, İbrahim’i bir takım kelimelerle denemişti. O da (istenenleri) tam olarak yerine getirmişti. (O zaman Allah İbrahim’e), Seni şüphesiz insanlara imam kılacağım” dedi. (İbrahim) “Ya soyumdan olanlar?” deyince (Allah) “Zalimler benim ahdime erişemez” dedi. Hani Evi (Kabe’yi) insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri kılmıştık. “İbrahim’in makamını namaz yeri edinin”, İbrahim ve İsmail’e de, “Evimi, tavaf edenler, itikafa çekilenler ve rüku ve secde edenler için temizleyin” diye ahid verdik. Hani İbrahim Rabbim, bu şehri bir güvenlik yeri kıl ve halkından, Allah’a ve ahiret gününe inananları, ürünlerle rızıklandır” demişti de: (Allah sadece inananları değil) inkar edeni de az bir süre yararlandırır, sonra onu ateşin azabına uğratırım, ne kötü bir dönüştür o” demiştir. İbrahim İsmail’le birlikte Evin (Kâbe’nin) sütunlarını yükselttiğinde (ikisi şöyle dua etmişti) “Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. Şüphesiz, sen işiten ve bilensin.”
(Bakara: 124–127)
* * *
Şüphesiz, “Safa ile Merve” Allah’ın işaretlerindendir. Böylece kim Evi (Kâ’be’yi) hacceder veya umre yaparsa, artık bu ikisini tavaf etmesinde kendisi için bir sakınca yoktur. Kim de gönülden bir hayır yaparsa (karşılığını alır) Şüphesiz Allah, şükrün karşılığını verendir, bilendir.
(Bakara:158)
* * *
Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer (düşman hastalık ve buna benzer nedenlerle) kuşatılırsanız, artık size kolay gelen kurban (ı gönderin) Kurban yerine varıncaya kadar, başlarınızı tıraş etmeyin. Kim hasta ise veya başından şikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka veya kurban olarak fidye (vermesi gerekir). Güvenliğe kavuşursanız, hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene, kolayına gelen bir kurban(ı kesmek gerekir). Bulamayana da, hacc da üç gün, döndüğünüzde yedi (gün) olmak üzere, bunlar –tamı tamına on (gün) oruç vardır. Bu, ailesi Mescid-i Haram’da olmayanlar (Mekke ve çevresinde oturmayanlar) içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah muhakkak cezası pek çetin olandır.
Hacc, bilinen aylardır. Böylelikle kim onlarda haccı farz eder (yerine getirir)se, (bilsin ki) hacc da kadına yaklaşmak, fısk yapmak ve kavgaya girişmek yoktur. Siz hayır adına ne yaparsanız, Allah, onu bilir. Azık edinin, şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Ey temiz akıl sahipleri, benden korkup sakının.
Rabbinizden bir fazl istemenizde, size sakınca yoktur. Arafattan hep birlikte indiğinizde, Allah’ı Meş’ar-ı Haram’da anın. O, sizi nasıl doğru yola yöneltip ilettiyse, siz de onu anın, gerçek şu ki, siz bundan evvel yolu şaşıranlardandınız.
Sonra insanların (topluca) akın ettiği yerden sizde akın edin ve Allah’tan bağışlanma dileyin, şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
(Hacc) ibadetlerinizi bitirdiğinizde, artık atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anma ile Allah’ı anın, insanlardan öylesi vardır ki: “Rabbimiz, bize dünyada ver” der; (böylelerinin) ahrette nasibi yoktur.
(Bakara: 196-200)
* * *
Sayılı günlerde Allah’ı anın. İki günde (minadan dönmek için ) elini çabuk tutana günah yoktur. Geri kalana da günah yoktur. (Bu) sakınan için(dir) Allah’tan korkup-sakınan ve gerçekten bilin ki, siz ona döndürülüp-toplanacaksınız.
(Bakara: 203)
* * *
Orada apaçık ayetler (ve) İbrahim’in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir.Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev’i haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde hakkıdır. Kim inkâr ederse, şüphesiz, Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır.
(Al-i İmran: 97)
* * *
Ey iman edenler, akitleri yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymaksızın ve size okunacaklar dışta tutulmak üzere, hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah dilediği hükmü verir. (Maide 1)
* * *
Ey iman edenler, Allah’ın şiarlarına haram olan aya, Kurbanlık hayvanlara, (onlardaki) gerdanlıklara ve Rablerinden bir fazl ve hoşnutluk isteyerek Beyti Harama gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktınız mı artık avlanabilirsiniz, sizi Mescid-i Haramdan alıkoyduklarından dolayı bir topluluğa olan kininiz, sakın, sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah’tan korkup sakının.Gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.
(Maide: 2)
* * *
Ve büyük Hacc(Hacc-ı Ekber) günü, Allah’tan ve Resülünden insanlara bir duyuru: Kesin olarak Allah, müşriklerden uzaktır, Onun Resülü de…Eğer tevbe ederseniz, bu sizin için daha hayırlıdır, yok eğer yüz çevirirseniz bilin ki, Allah’ı elbette aciz bırakacak değilsiniz, inkar edenleri acı bir azabla müjdele…
(Tevbe: 3)
* * *
Hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram-ı onarmayı, Allah’a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad edenin (yaptıkları) gibi mi saydınız?(Bunlar) Allah katında bir olmazlar. Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez.
(Tevbe: 19)