15 Ocak 2008 Salı

ZEKÂT KİMLERE VERİLİR?

“Sadakalar (zekât) ancak fakirlere, yoksullara, onu toplamakla görevlendirilenlere, kalpleri (iman ve İslam’a) ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda (olanlar) ve yolda kalmış(lar) içindir, Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”
(Tevbe: 60)
* * *
Ziyad İbnul-Haris es-Suda-i (r.a) anlatıyor:
Resulullah (s.a.v)’e gelip biat ettim. O sırada bir adam gelerek: “Bana sadakadan ver.” dedi.
Resulullah (s.a.v) adama:
“Allah sadakalar hususunda, ne herhangi bir peygambere ne de herhangi bir başkasına hüküm verme yetkisi tanımadı. Hükmü bizzat kendisi verdi ve sadakaları sekiz hisseye ayırdı. Eğer sen bunlardan birine girersen senin hakkını derhal sana veririm.” buyurdu.
(Ebu Davud, Zekât, 23 [1630] )
* * *
Kays bin Ubade (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) bize fitre sadakasını zekât ayeti nazil olmadan önce emretmiştir. Zekât emri geldikten sonra onu vermemizi bize ne emretti ne de yasakladı. Ama biz yine veriyorduk.
(Nesai, Zekât, 35/2, V, 49 & İbn Mace no: 1828)
* * *
İmran bin Husayn’ın azatlısı, İbrahim bin Ata’dan o da babasından:
Ziyad veya bir kısım emirler, İmran bin Husayn’ı zekât toplamaya gönderdi. Zenginlerden zekâtı alıp, (o yörenin) fakirlerine dağıttı. Döndüğünde İmran’a sordu:
“Mal nerede?”
“Sen beni mal için mi gönderdin? Biz onu Resulullah (s.a.v)’in zamanında aldığımız yerden aldık. Yine onun zamanında verdiğimiz yerlere dağıttık.”
(Ebu Davud no: 1625)