15 Ocak 2008 Salı

TEVHİD ÜZERİNE BİR YAŞAMIN TARİFİ

Ubade bin es-Samit (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Kim Allah’tan başka hiçbir ilah bulunmadığına, o’nun bir olduğuna, İsa’nın da Allah’ın kulu ve Resulü (olduğuna), Meryem’e ilka ettiği kelimesi ve ruhu olduğuna, cennetin hak olduğuna, cehennemin de hak olduğuna şahadet ederse, (cehenneme götürücü bir amel olmadıktan sonra) ameli ne olursa olsun, Allah onu mutlaka cennete koyar.”
(Buhari, IV, 139-Enbiya, 48 & Müslim, İman, 46)
* * *
Ubade bin es-Samit (r.a)’dan:
“Kim Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına Muhammed’in de, o’nun Resulü olduğuna şahadet ederse (inancı ve ameli tevhid üzerine bir yaşamla ortaya koyarsa) Allah onu ateşe yasak kılar.”
(Müslim no: 46 & Tirmizi no: 2638)
* * *