15 Ocak 2008 Salı

TEVHİDİ YAŞAMAK CENNETE GÖTÜRÜR

Ukbe bin Amir (r.a)’dan:
“Develeri otlatma nöbeti bizdeydi. Nöbet bana gelmişti; akşama doğru döndüğümde, Resulullah’a (s.a.v) ayakta cemaate konuşurken yetiştim. Şöyle buyuruyordu:
“Herhangi bir Müslüman güzel bir abdest alıp da tam bir ihlâs içinde iki rekât namaz kılarsa, mutlaka cennet ona vacip (sabit) olur.”
Bu, ne kadar güzel bir şey dedim. Baktım ki önümde duran biri: “Bundan evvel söylediği daha güzeldi” demekte. Bir de baktım ki, o, Ömer değil mi? Dedi ki:
“Senin biraz önce gelmiş olduğunu gördüm, şöyle buyurdu: ‘Sizden biriniz gayet güzel bir abdest alıp da; Eşhedu en la ilahe illallahu vahdehula şerikeleh ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve Resulüh (Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına, bir olduğuna, ortağı bulunmadığına, Muhammed’in de, o’nun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim) derse, muhakkak ona cennetin sekiz kapısı açılır.’”
(Darimi, I, 182; Müslim, Taharet, 17, Ebu Davud no: 169; Nesai, Taharet, 111)
* * *
Ayrıca Ebu Davud da şu şekildedir: Dedim ki, beh beh, ne kadar cömertçe bir ikram bu. Ayrıca: “Abdesti, gayet güzel alırsa” sözü yanında: “Sonra gözünü göğe kaldırdı” ibaresi vardır.
(Ebu Davud, 170)
* * *