15 Ocak 2008 Salı

İSLAM BEŞ TEMEL ÜZERE KURULMUŞTUR

İbn Ömer (r.a)’dan:
Resulullah şöyle buyurdu:
“İslam beş temel üzerine kurulmuştur:
Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in, Allah’ın elçisi olduğuna şahadet etmek, namaz kılmak,
zekâtı, haccı ve ramazan orucunu yerine getirmektir” buyurdu, demiştir.
(Buhari, İman, 8; Müslim, Kitab’ul İman, 16; Ahmed b. Hanbel; Tirmizi ve Nesai)
* * *
Diğer bir rivayette: “Beş esas üzerine (kurulmuştur) Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed’in onun kulu ve Resulü olduğuna, şahadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, Beyt-i (şerifi) ziyaret etmek ve ramazan orucunu tutmak.”
(Müslim, İman, 20, s. 45)
* * *