15 Ocak 2008 Salı

ORUCUN ÖNEMİ

ORUÇLU NASIL DAVRANMALI
Ebu Hureyre (r.a)’dan;
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek olursa “Ben oruçluyum.” desin.
(Buharî savm 2,9; Libas 78; Müslim siyam 164 (1151); Muvatta 58 (1,310); Ebu Davud savm 25 (2363); Tirmizi savm 55 (764); Nesaî siyam 41 (II, 160-161); İbn Mace siyam 1 (1638); Edeb 58 (3823))
* * *
ALLAH ORUÇLU KİMSEYİ MÜKAFATLANDIRIR
Ebu Ümâme (r.a)’dan (anlatıyor);
“Ey Allah’ın Rasûlü ” dedim.
“Bana öyle bir amel emret ki Allah beni mükâfatlandırsın.”
“Sana ”dedi, “Orucu tavsiye ederim, zira onun bir eşi (benzeri)yoktur.”
(Nesaî 43 IV 165-166)
* * *
ZEDELENMEDİKÇE ORUÇ KALKANDIR
Ebu Ubeyde (r.a)’dan ;
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
Oruç, oruçluya yakışmayan şeylerle zedelenmedikçe (tutan için) bir kalkandır.
(Nesaî 43 IV 167; Tergib II 147)
* * *
ORUÇ CESEDİN SADAKASI ve SABRIN YARISIDIR
Ebu Hureyre (r.a)’dan;
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Her şeyin bir zekâtı vardır, cesedin zekâtı ise oruçtur. Oruç, sabrın yarısıdır.”
(İbn Mace zayıf bir senedle; İbn Mace no: 1745)
* * *
BİR GÜNLÜK ORUCUN DERECESİ
Ebu Hureyre (r.a)’dan;
Resulullah (s.a.v) buyurdular ki;
“Kim Allah Teala yolunda, bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.”
(Tirmizi Cihad 3 (1624))
* * *
CENNETTE ORUÇLULARIN GİRECEĞİ KAPI
Sehl İbn Sa’d (r.a)’dan;
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez.”
(Tirmizide şu ziyade vardır, “Oraya kim girerse ebediyen susamaz.”)
(Buharî savm 4; Bed’ül-Halk 9, IV 88; Müslim siyam 166 (1152); Nesaî sıyam 43 (IV–168); Tirmizi savm 55 (765)
* * *
ORUÇ, İFTAR ve KURBANIN CEMAATLE UYGULANMASI
Ebu Hureyre (r.a)’dan;
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Oruç (hep birlikte) tuttuğunuz gündeki oruçtur. İftar (hep birlikte) ettiğiniz gündekidir. Kurban hep birlikte kestiğiniz gündekidir.”
(Tirmizi Der ki: Yani burada Oruca ve Bayrama başlama camaat ve halkın çoğunluğunun katılımı ile yapılmalıdır.)
(Ebu Davud no: 2324; Tirmizi no: 697; İbn Mace no: 1660)
* * *
KİM ORUÇLUYA İFTAR ETTİRİRSE
Ebu Hureyre (r.a)’dan ve Zeyd b. Halid (r.a)’dan
Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:
“Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır, üstelik bu sebeble oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.”
(Tirmizi savm 82 (807); İbn Mace sıyam 45 (1746))
* * *
GEÇEN YILIN ve GELECEK YILIN GÜNAHLARINA KEFFARET OLABİLECEK ORUÇ
Ebu Katade (r.a) anlatıyor.
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Arafat günü tutulan orucun, geçen yılın ve gelecek yılın günahlarına kefaret olacağına, Allah’ın rahmetinden ümidim var.”
(Tirmizi savm 46 (749); İbn Mace sıyam 40 (1730); Müslim sıyam 196, (1162))
* * *
RAMAZAN ORUCU KEFFARETTİR
Ebu Hureyre (r.a)’dan;
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Her kim inanarak ve karşılığını sırf Allah’tan bekleyerek, Ramazan orucunu tutarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır. ” (Ahmed b. Hanbelide şu ziyade vardır: Ertelediği günahlarıda)
(Buharî savm 1 II 251-253; Abdurrezzak no: 7719; Malik teravih no:2; Ahmed b. Hanbel II 241,281,289,529; Müslim müsâfirin no: 174; Ebu Davud no: 1371-2; Nesaî siyam 5/1, IV 129,39/6-8, ,11-14,IV 156-157; Tirmizi no: 808; İbn Huzeyme no: 1894,2199; İbn Hibban no: 2537; Beyhaki II 492, IV 304,492)
* * *
RAMAZAN AYI GİRDİĞİNDE CENNET KAPILARI AÇILIR (ŞEYTANLAR ZİNCİRE VURULUR)
Ebu Hureyre (r.a)’dan;
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Ramazan ayı girdiği zaman, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir; şeytanlar zincire vurulur. ”
(Buharî savm 5, II 227; Abdurrezzak no: 7384; Ahmed b. Hanbel II 378,357; Darimi II 26; Müslim siyam no: 1; Nesaî siyam 3/1-2, IV 126-7; İbn Huzeyme no: 1882; İbn Hibban no: 3425)
* * *
ADEMOĞLUNUN HER AMELİ KATLANIR
Ebu Hureyre (r.a)’dan;
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Ademoğlunun her ameli katlanır. (Bu hususdaki sünneti şudur) Hayır ameller en az, on misliyle yazılır, bu yedi yüz misline kadar çıkar.”
(Buharî savm 2,9; Müslim siyam 164 (1151); Muvatta siyam 58 (I 310); İbn Mace siyam 1 (1638))
* * *
ORUÇ TUTTUĞU HALDE YALAN SÖYLEYEN
Ebu Hureyre (r.a)’dan, ve Enes b. Malik (r.a) dan;
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
“Kim yalanı ve onunla ameli terk etmezse, onun yiyip içmesini bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.”
(Buharî Savm 8; Edeb 51; İbn Mübarek no: 1; Ebu Davud Savm 25 (2326); İbn Mace no:168; Tirmizi Savm 16 (707); Ahmed b. Hanbel II 505,45; Beyhaki IV 270; İbn Huzeyme no: 1995)
* * *
CENNETE GÖTÜREN AMELLERDEN BİRİ DE ORUÇ
Ebud-Derda (r.a) rivayet ediyor;
“Allah’a imanla beraber şu beş şeyi yapan cennete girer:
1- Abdesti güzel alarak, rükû ve secdesine dikkat ederek beş vakit namazı kılmak.
2- Malının temiz kısmından zekâtını vermek
3- Güç yetirebiliyorsa hacca gitmek
4- Ramazan orucunu tutmak
5- Emânete riayet etmek ”
(Mu’cemu’s-sagir II 532 s. 219)
* * *