15 Ocak 2008 Salı

HER DOĞAN ÇOCUK FITRAT ÜZERE DOĞAR

Ebu Hureyre (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar, (isterseniz) şunu okuyun: ‘Ey Muhammed hakka yönelerek kendini, Allah’ın insanlara, yaratılışta verdiği dine ver. Zira Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler’(Rum–30) Sonra onu ebeveyni (yahudi) ise yahudileştirir yahut (hıristiyan ise) hıristiyanlaştırır, ya da mecusi ise mecusileştirir.
Tıpkı hayvanın doğurduğu yavrusu gibi. Onda hiçbir burnu veya kulağı kesik görebilir misin?”
(Buhari, Cenaiz, 80/5; Müslim, Kader no: 22/1–3)
* * *
Başka bir rivayette:
“Develerin doğurdukları yavrular gibi. Onlarda kulağı kesik biri var mıdır? Nihayet siz onun kulağını (sonra) kesersiniz” dediler ki: “Ey Allah’ın Resulü çocuk olarak (küçük yaşta) ölen hakkında ne dersiniz?”
“Onların ne yapacaklarını ve ne olacaklarını (akıbetlerini) ancak Allah bilir.”
(Buhari, Kader, 3/2 & Müslim, Kader, 24)
* * *