15 Ocak 2008 Salı

RESULULLAH’IN MÜMİNLERE ÖZEL UYARISI

Ebu Musa (r.a) anlatıyor:
Resulullah herhangi bir iş için bir adam gönderse şu tembihte bulunurdu:
“Sevdirin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın, zorlaştırmayın.”
(Ebu Davud, Edep, 20 [4835]; Müslim, Cihad, 6 [1737]; Kütüb-i Sitte, 7 [1998] )
* * *
ÜSTÜN OLAN DOSTLUK
İbn Abbas (r.a) anlatır:
Resulullah (s.a.v) vefat ettiği hastalığında başına bir bez bağlayarak mescide çıkıp minbere oturdu. Allah’a hamd ve sena ettikten sonra; “Şu biline ki insanlardan Kuhafe oğlu Ebu Bekir dışında canı ve malı konusunda bana karşı son derece cömert olan hiçbir kimse yoktur. Eğer insanlardan içten dost edinseydim Ebu Bekir’i içten dost edinirdim.
Ancak İSLAM DOSTLUĞU daha üstündür. Bu mescidde bulunan Ebu Bekir’in kapısı dışındaki tüm geçit kapılarını benden yana kapatınız” buyurdu, demiştir.
(Buhari, Namaz, 295 )
* * *