15 Ocak 2008 Salı

İSLAM DİNİ

“Şüphesiz, Allah nezdinde (tek geçerli) din İslam’dır.”
(Ali İmran: 19,83,85; Maide: 3; En’am:126,153,161; Tövbe: 33; Hacc: 67; Rum: 30,43; Zümer:3; Fetih: 28)
* * *
“İslam (dini) insan fıtratına (yaratılışına) en uygun dindir.”
(Rum: 30)
* * *
“Muhakkak ki, biz sana kitabı hak ile indirdik. O halde, Allah’a dini yalnız ona halis kılarak, ibadet et.”
(Zümer: 2)
* * *
“O, Resulünü hidayet ile ve hak din ile gönderendir. Şahit olarak Allah yeter.”
(Fetih: 28)
* * *
“Size azap gelmezden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım olunmaz.
Farkında olmadan ansızın azap size gelmezden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun.”
(Zümer: 54,55)
* * *
“… Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam’ı beğenip seçtim.”
(Maide: 3)
* * *
“Eğer seninle tartışırlarsa de ki: ‘Ben kendimi Allah’a teslim etmişimdir, bana uyanlar da...’ Kendilerine kitap verilenlerle ümmilere de ki: ‘Sizde İslam’a girdiniz mi?’ Eğer İslam’a girerlerse muhakkak hidayeti bulmuş olurlar. Şayet yüz çevirirlerse artık sana düşen ancak tebliğdir. Allah, kulları çok iyi görendir.”
(Ali İmran: 20