15 Ocak 2008 Salı

RESULULLAH ADINA HADİS SÖYLEMEK

İbnu’z Zübeyr (r.a)’dan:
Babama dedim ki; falan falanın, Peygamber (s.a.v)’den hadis naklettikleri gibi neden, sen de (çok) nakletmiyorsun?
Şu cevabı verdi:
“Ben Müslüman olduğum günden beri onun yanından hiç ayrılmadım; ancak onun şöyle buyurduğunu duydum:” “Kim benim adıma yalan uydurup söylerse, cehennemdeki yerini hazırlasın.”
(Rudani, 332; Ahmed b. Hanbel, II 12.23.26.38; Ebu Davud no: 64,65; Darimi, I,186; Tirmizi no: 67; İbn Mace no: 517–8)
* * *
RESULULLAH’IN HADİSLERİNİ NAKLETMEK
Semure (r.a)’dan,
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Kim benden, yalan olduğunu bildiği halde, bir hadis naklederse, kendisi de yalancılardan olur.”
(Müslim, Mukaddime 9 & İbn Mace no: 39)
* * *
RESULULLAH’IN SÖYLEMEDİĞİ BİR SÖZÜ ONA NİSBET ETMEK BÜYÜK İFTİRADIR
Ebul-Eska Vasile İbni-l Eska (r.a.)’dan,
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“En büyük iftiralar
- Kişinin kendi babasından başkasına nesep iddiasında bulunması
- Görmediği rüyayı gördüğünü iddia etmesi
- Resulullah(s.a.v)’ın söylemediği bir sözüona nispet etmesidir.”
(Buhari,menakıb 5)