15 Ocak 2008 Salı

ZEKÂT KİMLERE VERİLMEZ?

Ebu Said (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Zengine sadaka helal değildir; ancak Allah yolunda (savaşa çıkmış) olursa veya yolcu olursa veya fakir komşuya sadaka verilir, o da sana hediye eder veya seni davet ederse müstesna.”
(Ebu Davud no: 1637)
* * *
Ebu Hureyre (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Ne zengin ne de sağlıklı ve güçlü kimse zekât alamaz.”
(Ahmed b. Hanbel, II, 389,377; Nesai, Zekât, 90/2, V, 99; İbnul Carud s. 186; İbn Hibban no: 3279; Darekutni, II, 118; Beyhaki, VII, 14)
* * *
Zeyd b. Eslem (r.a)’dan:
Hz. Ömer süt içti. Hoşuna gidince sordu:
“Bu süt nereden?” Ona:
“Zekât hayvanlarından sağılan sütten” denilince, elini ağzına sokup içtiği sütü çıkardı.
(Malik, 606 & Cem’ul Feva’id, III, 2763)
* * *
Ebu Hureyre (r.a)’dan:
Hasan ibn Ali (r.a) zekât hurmasından (sadece) bir tanesini alıp hemen ağzına attı.
Resulullah (s.a.v) “Hişt hişt, at onu! Biliyor musun biz zekât yemiyoruz.” (veya zekât bize helal değildir) diye müdahale etti.
(Buhari, Zekât, 57,60, Cihad, 188 & Müslim, Zekât, 161 [1069] )
* * *
Abdullah ibn Amr ibn As (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:
“Sadaka, ne zengine ne de sakatlığı olmayan güçlüye helal değildir.”
(Tirmizi, Zekât, 23 [652]; Ebu Davud, Zekât, 25 [1634]; Nesai, Zekât, 90, V, 99; İbn Mace, Zekât, 26 [1839] )
* * *
Ata ibn Yesar merhum anlatıyor:
Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:
- “Allah yolunda savaşa çıkan,
- Sadakayı toplamak için çıkan,
- Borçlanan,
- Sadaka malını kendi parasıyla satın alan,
- Komşusu fakir olan kimse.
Şöyle ki, bu fakire sadaka verilir, oda bundan zengin komşusuna hediye de bulunur.”
(Muvatta, Zekât, 29, I, 268; Ebu Davud, Zekât, 22 [1635–6]; İbn Mace, Zekât, 27 [1841] )
* * *
Ümmü Atiye (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) Aişe’nin yanına girip: “Yanınızda yiyecek bir şey var mı?” diye sordu.
“Hayır, ancak kendisine zekât olarak gönderilen koyundan Nüseybe (Ümmü Atiyye’nin) gönderdiği biraz et vardır.” dedi. Şöyle buyurdu:
“Getir onu, o koyun yerini bulmuştur.” (ona zekât olarak verilenden, bize hediye ettiği artık zekât olmaktan çıkmıştır)
(Buhari, Zekât, 31, II, 121, 62/1, II, 135, Hibe, 7/5, III, 131 & Müslim, Zekât no: 174)
* * *
Aişe (r.a)’dan:
(Aişe’nin cariyesi) Berire’ye sadaka olarak bir et verildi. Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“O, ona sadakadır, bize ise hediyedir.”
(Buhari, Nikâh, 18, VI, 124, Faraid, 19, VIV, 9; Müslim, Zekât no: 173/2; Malik, Talat no: 25)