15 Ocak 2008 Salı

İSLAM’IN EN GÜZEL HASLETİ

Abdullah b. Amr (r.a)’dan:
Bir adam Resulullah’a (s.a.v):
“İslam’ın hangi hasleti daha hayırlıdır?” diye sormuş.
Peygamber (s.a.v):
“Yemeği yedirir ve tanıdığın tanımadığın herkese, selam verirsin.” buyurmuşlardır.
(Müslim, İman, 63 [39,II, 107]; Buhari, İman, 6, I, 9, İstizan, 9/1 VII, 128; Ebu Davud, no: 5194; Ahmed b. Hanbel, II, 169; Nesai, İman, 12, VIII,107; İbn Mace [no:3253] )
* * *
MÜSLÜMANLARIN EN HAYIRLISI
Ebu’l Hayr, Abdullah b. Amr b. As (r.a)’dan:
Bir adam Resulullah’a (s.a.v) Müslümanların hangisi daha hayırlıdır? diye sordu.
Resulullah (s.a.v):
“Elinden ve dilinden, Müslümanların emin olduğu kimsedir” buyurdu.
(Müslim, İman, 64 [40] )
* * *