15 Ocak 2008 Salı

HACCIN ÖNEMİ VE RESULULLAH(S.A.V.)’IN HACC İÇİN NİYET ETTİĞİ YERLER

Cabir (r.a.)dan;
Resulullah (s.a.v.) hacca gitmek istediğinde insanlara bunu ilan etti ve bir yerde toplandılar. (Zul-Huleyfe’nin Mekke tarafındaki tepesine ) Beydâ’ya vardıklarında hacca niyet edip ihrama girdi.
(Tirmizi no: 817)
* * *
Enes (r.a.)dan;
Resulullah (s.a.v.) öğle namazını Beyda’da kıldırdı. Sonra devesine binip Beydâ dağına çıktı ve orada öğleyi kıldırınca, hac ve umreye niyet edip ihrama girdi ve telbiye getirdi.
(Ebu Davud no: 1774; Nesai, Menasık 25, V 127)
* * *
Sa’d (r.a.)dan;
Resulullah (s.a.v.) Furî yolunu tuttuğu ve bineğine bindiği zaman niyet edip ihrama bürünürdü. Uhud yolunu tuttuğu ve Beydâ dağına çıktığı zaman niyet edip ihrama girerdi.
(Ebu Davud no: 1775)
* * *
İbn Ömer(r.a.)dan;
“İşte Beyda’nız ki bu hususta siz Resuluullah (s.a.v.)’i yalanlıyorsunuz. Hz. Peygamber (s.a.v.) ancak (Zûl-Huleyfe) mescidi(n)in yanında niyet edip ihrama girmiştir. ”
* * *
Benzer bir rivayette:
“O, (Resulullah) Şecere denilen yerde devesine bindiği zaman niyet edip ihrama girmiştir. ”
* * *
Benzer bir rivayette:
Resulullah (s.a.v.) ayağını üzengiye koyup devesinin üstünde doğrulduğunda, Zûl-Huleyfe’nin mescidi yanında niyet edip ihrama girerdi.
(Malik, Hacc no: 30; Buhari Hacc 20, II 145; Ebu Davud no: 1771; Tirmizi no: 818; Nesaimenasık 24/2, V 126; Müslim no: 23–24)
* * *
İbn Abbas (r.a) dan;
Resulullah (s.a.v) Mekke’ye girerken, Tenim’de ihram elbiselerini değiştirdi.
(Taberan-î el-Mu’cemu’l-Kebir; Mecma III 238)
* * *


Aişe (r.a) dan dedi ki
“Ebtah’a inip konaklamak sünnet değildir.Resulullah (s.a.v) orada, sırf orası yola çıkmaya pek elverişli olduğu için konaklamıştır.”
(Buharî hacc 147/1 II 196; Tirmizi no: 923; Müslim hacc no: 339; Ebu Davud no: 2008)