15 Ocak 2008 Salı

ALLAH KATINDA RESULULLAH’IN ŞAHİT OLDUĞU MÜSLÜMANLAR

Rifaatul-Cüheni (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) ile yola koyulduk. Kedid -ya da Kadide- gelince, birtakım adamlar, Resulullah’tan (s.a.v) evlerine dönmeleri için izin istemeye başladılar. Onlara izin verdi. Sonra ayağa kalkıp, Allah’a hamd-ü senada bulunduktan sonra, şöyle buyurdu:
“Neden birtakım adamlar Resulullah’ı (s.a.v) takip eden ağacın yarısı oluyorlar da, diğer yarısına karşı kin besliyorlar?” Oradakiler ağlamaya başladı. Bir adam dedi ki: “Bundan sonra kim izin isterse alçaktır”
Sonra Allah’a hamd edip hayır söyledi yahut şöyle buyurdu:
“Herhangi bir kul, Allah’tan başka bir ilah olmadığına, benimde onun Resulü olduğuma can-u gönülden şahadet eder de, sonra doğru yol (olan İslam)dan ayrılmazsa ben, ona Allah katında şahitlik yapacağım ve o mutlaka cennete girecektir…”
(Ahmed b. Hanbel, IV, 16 & İbn Mace bir bölümü no: 4285)
* * *