15 Ocak 2008 Salı

NAMAZIN ÖNEMİ İLE İLGİLİ BAZI AYETLER

“…Belli vakitlerde yerine getirilmek üzere, mü’minlere farz kılındı.”
(Nisa: 103)
* * *
“Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın zamanlarında namaz kıl! Doğrusu iyilikler kötülükleri giderir, bu öğüt kabul edenlere bir öğüttür.”
(Hud: 114)
* * *
“(Ey Resulüm) İman eden kullarıma de ki: Namaz kılsınlar…”
(İbrahim: 31)
* * *
“Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir.”
(Ta’ha: 132)
* * *
“Gönülden katıksız bağlılar olarak, ona yönelin ve ondan korkup sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın.”
(Rum: 31)
* * *
“Kitaplarını sağlarından alanlar cennettedirler. Mücrimler (suçlular, günahkârlar) hakkında sorarlar:
‘Sizi şu cehenneme sürükleyip iten nedir?’ Onlar,
‘Biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmiyorduk, batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk (ve böylece) kıyamet gününü de yalanlardık. Ta ki ölüm bize gelene kadar (bu hal üzerineydik)’ Artık (ümitle bekledikleri) şefaat edenlerin, şefaati onlara fayda vermez.”
(Müddesir: 39--48)
* * *
“Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman ederler ki, ayetlerimizle kendilerine öğüt verildiği zaman secdeye kapanırlar ve Rablerine hamd ile tesbih ederler. Onlar kibirlenmezler.”
(Secde: 15)
* * *
“Tasdik etmedi, namazda kılmadı. Ancak, yalanladı ve yüz çevirdi.”
(Kıyamet: 31,32)
* * *
“…Bana kulluk etmekten yüz çevirip, büyüklenenler muhakkak ki alçalmış kimseler olarak cehenneme gireceklerdir.”
(Mü’min: 60)
* * *
“İşte bu adları geçenler, Allah’ın kendilerine nimet ihsan ettiği elçilerden, Âdem soyundan ve gemide Nuh ile beraber taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsmail neslinden hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Kendilerine Rahman olan Allah’ın ayetleri okunduğu zaman, ağlayarak secdeye kapanırlardı.
Sonra o kimselerin arkalarından bir nesil geldi ki, namazı terk ettiler ve şehvetlerine uydular, bunlar da cehennemdeki gayya vadisine atılacaklardır. Ancak tövbe edip iman eden ve salih amel işleyenler müstesna; çünkü bunlar, zerre kadar zulme uğratılmayacaklar, cennete gireceklerdir.”
(Meryem: 58--60)
* * *
“O haram olan aylar çıktığı zaman, artık o müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Onları yakalayıp esir edin, onları hapsedin ve geçit yerlerini tutun. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp, zekâtlarını verirlerse, kendilerini serbest bırakın. Gerçekten Allah bağışlayandır, merhamet edendir.”
(Tevbe: 5)
* * *
“Eğer tövbe eder, namaz kılar, zekât verirlerse, artık dinde kardeşlerinizdir.
Biz bilen bir kavme ayetleri böyle uzun uzadıya açıklarız”
(Tevbe: 11)
* * *
“…Namazı kılın…”
(Bakara: 43, 83)
* * *
“Namazı kılın, zekâtı verin, Peygambere itaat edin ki, rahmete eresiniz.”
(Nur: 56)
* * *
“Deki, ‘Benim namazım,ibadetlerim,hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.”
(En’am: 162)
* * *
“Ehline, namazı emret, kendinde ona sabır ile devam et.”
(Taha: 132)
* * *
“…Dosdoğru namaz kılanlar, zarara uğramayacak.”
(Fatır: 29)
* * *
“…Mü’minler namazı dosdoğru kılarlar…”
(Bakara: 3, Enfal: 3, Tevbe: 71, Hac:35, Mu’minun: 2, Neml: 3, Lokman: 4, Şura: 38)
* * *

“Mü’minler namazlarını korurlar.”
(Mu’minun: 9, Mearic: 34)
* * *
“…Mü’minler namazlarını sürekli kılarlar.”
(En’am: 92, Mearic: 23)
* * *
“Önceki ümmetlerde namaz kılarlardı.”
(Bakara:83; Al-i İmran: 39; Maide: 12; Yunus: 87; Meryem: 31,55; Enbiya: 73; Lokman: 17)
* * *
“Eğer korkarsanız (namazı) yaya olarak veya binekte iken kılın…”
(Bakara: 239)
* * *
“Savaşta, silah, namaz kılanın üzerinde veya hemen yanında bulunmalıdır.”
(Nisa: 102)
* * *
“…Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, inkâr edenlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Muhakkak ki kâfirler, sizin için düşmandır.”
(Nisa: 103)
* * *


“…Çünkü namaz (insanı) münkerat ve fuhşiyattan meneder...”
(Ankebut: 45)
* * *
“Ey Şuayb, dediler, senin namazın mı sana emrediyor. Babalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız üzerinde dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi.”
(Hud: 87)
* * *
“Namazı bitirdiğiniz zaman, ayakta, oturarak ve yan yatarken Allah’ı zikredin. (anın)”
(Nisa: 103; Ankebut: 45)
* * *
“…Cünüpken namaza yaklaşmayın…”
(Nisa: 43; Maide: 6)
“Oysa onlar, dini yalnızca ona has kılanhanifler (Allah’ı birleyenler) olarak, sadece Allah’a kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka şeyle emrolunmadılar. İşte en doğru din budur.”
(Beyine: 5)
* * *
“Verdiklerinin kabul edilmesine engel olan şey, Allah’ı ve Resulünü inkâr etmeleri, namaza üşenerek gelmeleri ve gönülsüz sadaka vermeleridir.”
(Tevbe: 54; Nisa: 142; Maide: 53; Maun: 4,6)
* * *
“Rukua varanları, secdeye kapananları, İbadet edenleri müjdele”
(Tevbe: 112)
* * *
“Ey iman edenler, Allah ve Resulüne itaat edin de amellerinizi boşa çıkarmayın.”
(Muhammed: 33)
* * *
“Deki: Eğer siz Allah’ı seviyorsanız bana uyun, Allah’ta sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın, Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Deki: Allah’a ve elçisine itaat edin, eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Allah kâfirleri sevmez.”
(Al-i İmran: 31,32)
* * *