15 Ocak 2008 Salı

LA İLAHE İLLALLAH (TEVHİD)

“ Sen (tevhid dinine) davet et. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların arzularına uyma ve de ki: “Ben Allah’ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim. Aranızda adalet yapmakla emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir…”
(Şura: 15)
* * *
“Deki: ‘Ben, ancak sizin gibi bir insanım. Bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır, diye vahyolunuyor. O halde ona dosdoğru yönelin ve ondan mağfiret dileyin…’”
(Fussilet: 6)
* * *
“Şüphe yok ki bu sizin ümmetiniz, tek bir ümmettir. Sizin Rabbiniz de benim. O halde yalnız bana ibadet edin.”
(Enbiya: 92)
* * *
TEVHİD’İN TARİFİ
İbn Ömer (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“İnsanlarla, Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahadet getirinceye, namazı kılıncaya, zekâtı verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıkları zaman, benden hem kanlarını, hem de mallarını korumuş olurlar; ancak İslam’ın haklarından bir hak karşılığı olursa müstesna (Batıni) hesapları Allah’a kalmıştır.”
(Buhari, İman, 17, I, 11 & Müslim, İman, 36)
* * *
Tarıkul-Eşcai (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Kim, La İlahe İllallah (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur) deyip de Allah’tan başka tapılanları inkâr ederse, Allah onun hem malını, hem de kanını haram kılar. (hakikatte samimi değilse) hesabı Allah’a aittir.”
(Müslim, İman, 37,8)
* * *

CENNETİN ANAHTARI TEVHİDİ YAŞAMAKTIR
Vehb bin Münebbih (r.a)’dan:
Ona denildi ki: “La İlahe İllallah” kelimesi cennetin anahtarı değil midir?
“Evet, fakat dişsiz anahtar olmaz. Ancak dişleri olan anahtarla gelirsen (kapı) sana açılır, aksi halde sana açılmaz.”
(Buhari, Cenaiz kitabının başında II, 69)
* * *