15 Ocak 2008 Salı

ZEKÂTI VEREN İMANIN TADINI ALIR

ZEKÂTI VEREN İMANIN TADINI ALIR
Abdullah b. Muaviye (r.a)’dan,
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
Üç şey vardır ki, kim onları yaparsa imanın tadını, lezzetini almış olur, bunlar:
- Sadece Allah’a kulluk etmek, Allah’tan başka ilah olmadığını bilmek.
- Her yıl gönül hoşluğu ile zekât vermek. Zekâtı; yaşlı, uyuzlu, hasta, değersiz hayvanlardan değil, mallarının orta hallisinden vermek çünkü: Allah zekâtınızı, ne iyisinden vermenizi emretmiştir ne de kötüsünden vermenize razı olmuştur.
- Nefsini tertemiz kılmak. Bir sahabe: “Nefsi tezkiye etmek nasıldır?” diye sordu. Resulullah (s.a.v) “Kişi nerede olursa olsun, Allah’ın kendisi ile beraber olduğunu bilmesidir” buyurdu.
(Ebu Davud, Zekat, 5 & Mu’cemu’s-Sagır, II, 391)
* * *