15 Ocak 2008 Salı

MÜSLÜMAN OLMAK İSTEYENE İLK TAVSİYELER

Enes b. Malik (r.a)’dan:
Peygamber (s.a.v) ile birlikte mescidde oturduğumuz bir sırada, deve üstünde bir kimse gelip, devesini mescide çökertip sonrada onu bağladı. Ondan sonra: “Muhammed hanginiz?” diye sordu. Peygamber (s.a.v) sahabelerin arasında dayanmış oturuyordu. Ona, işte şu dayanmış olan şu beyaz kimsedir dedik. Adam; “Ey Abdulmuttalip’in oğlu!” diye hitap etti.
Hz Peygamber (s.a.v): “Seni dinliyorum.” dedi. Adam:
“Ben sana bazı şeyler soracağım; fakat soracaklarım pek ağırdır, gönlün bana incinmesin,” dedi. Hz Peygamber (s.a.v): “Aklına geleni sor.” dedi.

Adam:
“Senin ve senden öncekilerin Rabbi aşkına, seni bütün insanlara Peygamber olarak Allah mı gönderdi?” diye buyurdu. Hz Peygamber (s.a.v) “Ya Allah. Evet.” diye cevap verdi. Adam:
“Allah aşkına bir gün ve bir gece içinde beş vakit namaz kılmamızı sana Allah mı emretti?” diye sordu. Hz Peygamber (s.a.v) “Ya Allah” diye cevap verdi. Adam:
“Allah aşkına yılın şu bilinen ayında oruç tutmamızı sana Allah mı emretti” diye sordu. Hz Peygamber (s.a.v) “Ya Allah” diye cevap verdi. Adam: “Allah aşkına şu zekâtı zenginlerimizden alıp ta fakirlerimize dağıtmayı sana Allah mı emretti?” diye sordu.
“Ya Allah, evet” diye cevap verdi. Adam: “Sen ne getirdin ise ben ona iman ettim. Kavmimden geride kalanların elçisiyim. Ben Sad b. Ebi Bekr oğullarının kardeşi, Dimam İbn Salabe’yim” dedi.
(Buhari, İlim, 6; Müslim, İman, 10 [12]; Ebu Davud, Salât, 23 [486]; Tirmizi, Zekât, 2 [619]; Nesai, Siyam, 1; İbn Mace, İkame, 194 [1399]; Ahmed b. Hanbel, 3 /109)
* * *
Müslim’in rivayetinde ise hadis şu şekildedir:
“Ey Muhammed! Bize senin elçin gelip şöyle bir söz söyledi: Güya sen, Allah’ın seni Peygamber olarak gönderdiği iddiasında bulunuyormuşsun öyle mi?” dedi.
Resulullah (s.a.v):
“(Evet) doğru söylemiş.” buyurdu. O zat:
“Şu halde gökyüzünü yaratan kimdir?” diye sordu.
Resulullah (s.a.v) :
“Allah’tır” buyurdu. O zat:
“Ya yeri kim yaratmıştır?” diye sordu. Resulullah (s.a.v):
“Allah’tır” buyurdu. Adam:
“(Peki) şu dağları kim (bu şekilde) dikti ve onlarda her ne yarattı ise kim yarattı?” diye sordu.
Resulullah (s.a.v) :
“Allah’tır” buyurdu. Adam:
Öyleyse gökyüzünü ve yeri yaratan, şu dağları diken Allah aşkına, seni Allah mı (peygamber olarak) gönderdi?” diye sordu. Resulullah (s.a.v):
“Evet” buyurdu.

Beş vakit namazı, zekâtı, ramazan ayında oruç tutmayı, gücü yetenleri Beytullah’ı hac etmeyi.

Sonra adam:
“Seni hak(din) ile gönderen Allah’a yemin ederim ki bu farzlardan fazla ve eksik yapmam.” diyerek dönüp gitti.
Bunun üzerine Hz peygamber (s.a.v):
“Yemin olsun ki, eğer bu adam doğru söyledi ise mutlaka cennete girer.” buyurdu.
(Müslim, İman, 10 [12] )
* * *