15 Ocak 2008 Salı

MÜSLÜMAN MUTLAKA ZEKÂT VERİR

MÜSLÜMAN MUTLAKA ZEKÂT VERİR
Osman b. Ebi’l As (r.a)’dan:
Sakif delegesi, Allah’ın Resulüne geldiklerinde kalpleri daha iyi yumuşasın ve etkili olsun diye onları mescidde ağırlardı. Savaş için askere çağrılmamayı, (zekât toplarken) öşür vermemeyi ve namaz kılmamayı şart koştular. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v): “Sizden (belli bir süre) cihad için askere çağrılmasın, öşürde alınmasın; fakat içinde rükû bulunmayan (namazsız) bir dinde hayır yoktur.” buyurdu.
(Ebu Davud no: 3026)
* * *
Benzer bir rivayette: Cabir’e Sakif’in biat durumunu sordum. “Onlar biat ettiklerinde, zekat vermemeyi ve Cihad etmemeyi de şart koştular.” Cabir daha sonra, Resulullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu söyledi:
“Onlar Müslüman oldukları takdirde zekâtta verecekler, harbede gidecekler.”
(Ebu Davud no: 3025)
* * *