15 Ocak 2008 Salı

İSLAMİ BİR HAYATIN ALAMETLERİ

Behz bin Hâkim bin Muaviye bin Hayde babasından, o da dedesinden:
“Dedim ki ey Allah’ın Resulü, sana gelmemeye elimin parmakları sayısınca yemin etmeden sana gelmedim. Allah’ın ve Resulü’nün bana öğrettikleri hariç, ben hiçbir şeye aklı ermeyen bir kişi idim. Allah rızası için sana soruyorum: Allah seni bize ne ile gönderdi?”
“İslam ile” buyurdu.
“İslam’ın alametleri (belirtileri) nedir?”
“Yüzümü sadece Allah’a yönelttim demen, namaz kılman, zekât vermendir. Şunu da iyi bil ki müslümanların tümü müslümanlara haramdır. Onlar birbirlerine yardım eden kardeştirler. Müşriklerden müslüman olan kişinin ameli elbetteki kabul olur. Müşrikleri bırakıp müslümanlara gelenlerinde amelleri makbuldür.”
(Nesai, Zekât, 1, V=4–5 & Ahmed b. Hanbel, V–5)
* * *