15 Ocak 2008 Salı

ABDEST BOZMADIKÇA, ABDEST YETERLİ MİDİR?

ABDEST BOZMADIKÇA, ABDEST YETERLİ MİDİR?
Enes (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) her namaz için abdest alırdı.
(Enes’e) denildi ki:
“Siz nasıl yapardınız?”
“Bize, abdest bozmadıkça, o abdest kâfi gelirdi.”
(Ahmed bin Hanbel, III, 132,133,154,194,260; Darimi, I, 183; Buhari, Vudu, 54, I, 60; Ebu Davud no: 171; Tirmizi no: 60; Nesai, I, 85; İbn Mace no: 509; İbn Huzeyme no: 126; Tahavi, I, 42,45; Beyhaki, I, 162)
* * *
GÜN BOYUNCA TEK ABDESTLE NAMAZ KILMAK
Bureyde (r.a)’dan:
Resulullah (s.a.v) fetih günü tek bir abdestle namazları kıldı. Hz Ömer sordu:
“Şimdiye kadar yapmadığın bir şey yaptın?”
“Bilerek yaptım Ey Ömer,” diye cevap verdi. (yani insanlara bunu da göstermek için)
(Müslim, Taharet, 86, I, 232; Ebu Davud no: 172; Tirmizi no: 61; Nesai, Taharet, 101/3, I, 86; İbn Mace no: 5/10)
* * *
ABDESTLİ DURMAYA RİAYET EDENLER
Malik (r.a)’dan:
Allah Resulü (s.a.v)’in şöyle buyurduğu bana ulaştı: “Doğruluktan ayrılmayın! (bunun sevabını siz) sayamazsınız. Şunu iyi bilin ki: Amellerimizin en hayırlısı namazdır. Abdestli olarak durmaya ancak mü’min riayet eder.”
* * *
Diğer bir rivayette:
“Amel edin; amellerinizin en hayırlısı, namazdır!”
(Malik, Taharet, 36; El-Hâkim, I, 130; Ahmed b. Hanbel, V, 277,282)
* * *