8 Aralık 2007 Cumartesi

Ayetler

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile
Andolsun, sizi biraz korku, biraz açlık, mallar, canlar ve ürünler eksiltmekle imtihan edeceğiz, SABREDENLERİ MÜJDELE.
Onlar, kendilerine bir musibet gelip çattığında, “Biz Allah’a aidiz, ve muhakkak ki biz ona döneriz” derler.
İşte Rablerinden, bir mağfiret ve bir rahmet hep onların üzerindedir ve onlar doğru yola erdirilenlerin tâ kendileridir.
Bakara 155-156-157
Yoksa siz, sizden önce geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluklar ve sıkıntılar gelip çattı ve öyle sarsıldılar ki Peygamber, kendisine iman edenlerle birlikte, “Allah’ın yardımı ne zaman gelecek?” dediler.
Haberiniz olsun Allah’ın yardımı yakındır.
Bakara 214

Andolsun ki, siz mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz
Âl-i İmran s.186

Görmüyorlar mı ki, onlar her yıl, ya bir veya iki kere imtihan ediliyorlar (deneniyorlar)?
Sonra tevbe de etmiyorlar, ibret te almıyorlar.
Tevbe s.126

Her nefis ölümü tadıcıdır, Biz, sizi şer ve hayırla imtihan olmak üzere deneriz. Sonunda bize döndürüleceksiniz.
Enbiya s.35
Bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız bir fitnedir (imtihan konusudur). Allah yanında ise büyük bir mükafat vardır.
Enfal s.28

Allah’a ve Resulü’ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin, şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.
Enfal s.46

Allah sana bir zarar dokunduracak olsa, O’ndan başka bunu senden kaldıracak yoktur. Ve eğer sana bir hayır isterse, O’nun bol fazlını geri çevirecek de yoktur. Kullarından dilediğine bundan isabet ettirir. O, bağışlayandır, esirgeyendir.
Yunus s.107

Ve sabret, gerçekten Allah, iyilik yapanların ecrini kaybetmez.
Hud s.115

Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah’ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür.
İbrahim s.34

İnsana bir nimet verdiğimizde sırt çevirir ve yan çizer, ona bir şer dokunduğu zamanda umutsuzluğa kapılır.
İsra s.83

Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, şerle de, hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz.
Enbiya s.35

Kim salih bir amelde bulunursa, kendi lehinedir, kimde kötülük ederse, o da kendi aleyhinedir. Senin Rabbin, kullara zulmedici değildir.
Fussilet s.46

Bilinki dünya hayatı, ancak bir oyundur, bir eğlencedir, bir süstür, aranızda bir övünüştür, mallarda ve evlatta –çocuklarıyla- bir yarıştır, ............... dünya hayatı aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir.
Hadid s.20

İnsanlar (yalnızca) iman ettik demeleri ile bırakılacaklarını mı ve imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar? Andolsun onlardan önce geçenleri, Biz imtihan etmişizdir, Allah elbette doğru olanları da bilir, yalancı olanları da bilir.
Ankebut s.2-3

Gerçekten biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. Onu sınar dururuz. (Sınamadan, denemeden geçiririz).
İnsan s.2

O, hanginizin daha güzel amelde bulunacağını denemek üzere ölümü ve hayatı yaratandır, O, Azizdir, Gafurdur.
Mülk s.2

İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?
Kıyame 36